Strategie w biznesie

Strategia Agresywna

Stosunkowo niski stan aktywów obrotowych (niski stan zapasów, środków pieniężnych, restrykcyjna polityka kredytowania odbiorców

Wysoki stopień wykorzystania zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa

Niski w stosunku do branży poziom kapitału obrotowego netto (nawet kapitał obrotowy netto < 0)

Zwiększone ryzyko utraty sprzedaży (niskie stany zapasów, restrykcyjna polityka kredytu kupieckiego)

Zwiększone ryzyko utraty płynności (wskaźnik płynności wysokiej („szybkiej”) jest niższy niż średnia branżowa)

Zwiększona możliwość korzystania z dźwigni finansowej i osłony podatkowej; zazwyczaj wyższa rentowność kapitału własnego

Zazwyczaj niższe koszty finansowania aktywów obrotowych

Strategia Konserwatywna

Stosunkowo wysoki stan aktywów obrotowych (wysoki stan środków pieniężnych, zapasów, liberalna polityka kredytowania odbiorców) w stosunku do aktywów ogółem

Niewielkie wykorzystanie kredytów krótkoterminowych

Wysoki w stosunku do branży poziom kapitału obrotowego netto

Sprzyja maksymalizacji wielkości sprzedaży

Ogranicza ryzyko utraty płynności (wskaźnik płynności wysokiej („szybkiej”) jest wyższy niż średnia branżowa)

Zmniejsza możliwości korzystania z dźwigni finansowej i osłony podatkowej; zazwyczaj niższa rentowność kapitału własnego

Zazwyczaj wyższe koszty finansowania aktywów obrotowych

Strategia Umiarkowana

Ø      Strategia pośrednia

Ø      Stała część majątku obrotowego pokrywana jest kapitałami długoterminowymi

Ø        Bieżące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy firma pokrywa zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Ø      Strategia ta należy do względnie bezpiecznych

Ø      Jedyne niebezpieczeństwo związane jest tutaj z zsynchronizowaniem w czasie wydatków i wpływów środków pieniężnych